top of page

Search Engine Optimization Campaign.

● EAST WEST BREWING
Creative Content Production

Smart object5.png
107727254_231053641189142_78814121491953
103933004_567009884189262_52669706115652

seo.

sem.

google ads.

  • Keyword: Craft Beer

  • Mức độ cạnh tranh: Cao

  • Tối ưu hóa Google Map

  • Quảng cáo đa kênh GDN, Google Shopping, Google Search (High ROI)

Đảm bảo lên top Google trong 6 tháng

Tối ưu hóa ít nhất 20 từ khóa

Thiết kế & quản lý Website

Tối ưu hóa Website

Group/ Forum Seeding

bottom of page